Allmänna villkor

  • Föreningen SHEDO tillhandahåller färdighetslistan ideellt.
  • Färdighetslistan ska enbart ses som en hjälp när livet känns tungt och kan aldrig ersätta vården, utan ska enbart ses som ett komplement till vården.
  • Föreningen SHEDO kan inte hållas ansvariga utifall de förslag vi tillhandahåller inte fungerar.
  • Föreningen SHEDO frånskriver sig allt ansvar för alla sorters fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet.
  • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i de färdiga listorna.
  • Färdighetsappen sparar enbart dina listor lokalt och sparar heller ingen information om dig.
  • Raderar du färdighetsappen försvinner därmed dina listor. Detta innebär att du inte kommer kunna föra över din listor till en annan/ny enhet.