Om Färdighetslistan

En färdighetslista är ett verktyg för hantera svåra känslor. Den här färdighetslistan är till för dig som vill ha, eller behöver, alternativ till att skada dig. Den är framtagen av föreningen SHEDO som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar (se www.shedo.se för mer information).

Färdighets-appen är framtagen med bidrag från Region Skåne

Unknown