Om SHEDO

Föreningen SHEDO är en ideell intresseorganisation vars syfte är att sprida information om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt drabbade och närstående samt arbeta för en bättre vård. SHEDO:s stödverksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar på lösningar framför problem och hellre pratar om friskfaktorer än riskfaktorer.som

Behöver du prata med någon? Maila vår jourmail för att få stöd ifrån personer med liknande erfarenheter och som idag mår bra. Du når vår jourmail på jour@shedo.se

Tillsammans är vi starka!